PRVA OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR
Željka Sabola 14, 43000 Bjelovar

Matični broj: 3316602
Šifra djelatnosti: 80102
Žiro-račun: 2402006-1100000230

E-mail adrese:
Kontakt telefoni:
043/246-907
043/246-906
043/246-908
043/221-185
Defektolog
043/246-690
043/245-983